4Step

Mikä Takuuvalmennus 4Step?

Takuuvalmennus 4Step on neljän askeleen valmistautuminen pääsykokeisiin. Kurssi etenee tasoittain kokonaisuuden ymmärtämisestä, osakokonaisuuksien kautta pääsykokeessa tarvittavaan yksityiskohtien opetteluun ja lopulta tiedon soveltamiseen eli syvälliseen ymmärtämiseen.

Miksi Takuuvalmennus 4Step?

Kauppatieteen pääsykoe mittaa pitkälti muistamista ja sitä, että osaamme soveltaa lukemaamme tietoa. Suurien määrien muistaminen on mahdotonta, jos emme ymmärrä, mihin yksityiskohdat liittyvät. Aivomme ei ota vastaan tietoa, jota se ei pysty sijoittamaan niitä mihinkään suurempaan viitekehykseen. Kokonaisuuden ymmärtäminen on siis avainasemassa, että muistamme pääsykokeissa satoja yksittäisiä termejä ja luetteloita.

Mitä Takuuvalmennus 4Step tasot pitävät sisällään?

Askel 1.

Kokonaisuuden ymmärtäminen. Pääsykokeissa tarvittavien asioiden osaaminen ja muistaminen perustuu siihen, että aivomme ymmärtää syvällisesti, mistä asiassa on kyse. Kuinka asia liittyy aiemmin oppimaamme asiaan, maailmankuvaamme. Ilman tätä yhteyttä, ymmärrys jää vajaaksi ja oppiminen vaikeutuu. Perustasolla on tavoitteena ymmärtää käsiteltävän asian kokonaisuus. Mitä aine tutkii, mitä ongelmaa kirja käsittelee, miksi kirja on kirjoitettu, mihin ongelmaan/ongelmiin kirja hakee vastausta.

Askel 2.

Osakokonaisuuksien hallitseminen. Kokonaisuuden hallinnan jälkeen oppimisprosessi etenee osakokonaisuuksiin. Harjoitukset käsittelevät kappalekohtaisia osaongelmia. Mihin tässä kappaleessa haetaan vastausta ja  kuinka käsiteltävä asia liittyy kirjan suurempaan kokonaisuuteen.

Askel 3.

Yksityiskohtien osaaminen ja muistaminen. Pääsykokeissa tulee osata kirja yksityiskohtia myöten. Tällä tasolla oppiminen keskittyy yksittäisten termien, luetteloiden ja listojen käsittelyyn. Yksityiskohtien muistaminen on huomattavasti helpompaa, kun edeltävät vaiheet ovat hyvin hallinnassa. Itseasiassa ne ovat yksityiskohtien muistamisen edellytys. Aivot eivät pysty liittämään yksittäisiä asioita mihinkään, jos se ei ymmärrä mikä merkitys yksityiskohdalla on.

Askel 4.

Tiedon soveltaminen ja ongelmien ratkaiseminen. Oppisen ylimmällä tasoalla opittua tietoa osataan soveltaa uuteen yhteyteen. Pääsykokeissa edellytetään usein tiedon soveltamista. Kirjoissa esitetään teoreettinen viitekehys ja tehtävän ratkaisu tapahtuu syvällisen ymmärtämisen kautta. Liiketaloustieteissä on erityisen tärkeää, että kirjoissa esitettyä asiaa pystytään soveltamaan käytäntöön, koska ilmiöt ja ongelmat vaihtelevat yrityksestä ja toimialasta riippuen.