Hyödyllistä tietoa kauppatieteistä

Uudistettu kauppatieteen valintakoe keväällä 2018

Kauppatietieteiden yhteisvalinta uudistuu! 60% sisään ylioppilastodistuksella ja 40% valintakokeella.

Haku kaikkiin korkeakoulujen koulutuksiin tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea yhteensä enintään kuuteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteeseen.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden mukaisissa valinnoissa käytetään samoja valintaperusteita ja samaa valintakoetta. Nämä hakukohteet on merkitty Opintopolussa tekstillä ”Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta”.

Tärkeät päivämäärät kevään 2018 yhteishaussa

Yhteishaku alkaa ke 14.3.2018
Yhteishaku päättyy ke 28.3.2018 klo 15
Valintakoepäivä ke 6.6. klo 12-15
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ke 30.5.2018
Valintakokeen tulokset julkaistaan to 28.6.2018

Valintamenettely

  1. Todistusvalinta

Todistusvalinnassa hakijan pisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi kaikkiin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin(poikkeuksena Turun yliopiston haastattelukohde). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta on oltava ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 25.5.2018 mennessä.

Hyväksytyksi tulemisen ehtona todistusvalinnassa ,sinun on saatava vähintään 20 todistuspistettä.

Löydät alta taulukon ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytyksestä

L E M C
Äidinkieli 10 9 7 5
Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 9 7 5
Matematiikka, muu oppimäärä 8 6 4 2
A-kieli 8 6 4 2
Kaksi muuta parhaat pisteet antava koetta 6 4 2 0

2. Koepistevalinta

Koepistevalinnassa valintajärjestys määräytyy  koepisteiden perusteella.  Hakijan  on oltava hakukelpoinen korkeakouluun(toisen asteen tutkinto suoritettuna).Valintakokeen maksimipistemäärää ei ole ennakkoon määritelty. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi todistusvalinnalla haluamaansa hakukohteeseen. Valintakoepaikka määräytyy sen mukaan, mikä hakemistasi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista on ensisijaisuusjärjestyksessä ensimmäisenä. Valintakokeen paikka tulee ilmoittaa hakulomakkeessa vain, jos sitä erikseen kysytään.

3.  Haastatteluvalinta

Voidakseen tulla hyväksytyksi haastatteluvalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.  Lisäksi hakijan on saatava haastattelupisteitä ao. yliopiston valintaperusteiden mukaisesti. Keväällä 2018 haastatteluvalinta on käytössä ainoastaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Kevään 2018 valintakoevaatimukset

Uusissa valintaperusteissa todetaan, että erillisestä valintakoekirjallisuudesta luovutaan ja valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin
Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
Tilastot ja todennäköisyys (matematiikan kurssi)
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.Keväällä 2018 kaikki suomenkieliset kauppatieteelliset yliopistot ovat mukana kauppatieteiden yhteishaussa. Voit hakea samalla kokeella niin Aalto-yliopistoon, Itä-Suomen yliopistoon, Jyväskylän yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Oulun yliopistoon, Tampereen yliopistoon, Turun yliopistoon kuin Vaasankin yliopistoon.

Kaikki Takuuvalmennuksen kevään 2018 kurssit tulevat vastaamaan uusia kauppatieteen valintakoeperusteita.

Yleistä kauppatieteistä

Olemme Takuuvalmennuksessa selvittäneet kauppakorkeassa opiskelevilta nuorilta, miksi he valitsivat kauppakorkeassa opiskelun työnteon tai jonkin muun opiskelupaikan sijasta. Vastauksissa korostui erityisesti opintojen laaja-alaisuus. Kauppatieteellisten opintojen monipuolisuutta korostavat myös lukuisat eri pääainevaihtoehdot. Pääaineekseen voi valita perinteisten markkinoinnin ja laskentatoimen sijasta esimerkiksi talousmaantiedon, hankintojen johtamisen/logistiikan, yritysjuridiikan tai tuotantotalouden. Monella lukiosta valmistuvalla onkin ongelmana, ettei ole aivan varma tulevaisuuden suunnitelmistaan. Laaja-alaisuudesta johtuen ekonomin tutkinto antaa mahdollisuuden vielä opiskeluaikana miettiä tulevaa työuraansa.

Kauppatieteellistä koulutusta antavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (kampukset Joensuussa ja Kuopiossa), Svenska Handelshögskolan, Åbo Akademi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Turun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistot. Lisäksi voit opiskella kauppatieteitä Porin yliopistoyksikössä. Laajasta pääainevalikoimasta johtuen mikään yksikkö ei voi tarjota opinto-ohjelmassaan kaikkia mahdollisia pääainevaihtoehtoja. Kannattaa siis tutustua eri yliopistojen kauppatieteellisten opintojen valikoimaan ennen hakuprosessin alkua.

Ohessa linkkejä eri yksiköiden kotisivuille.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Oulun yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vaasan yliopisto

Svenska handelshögskolan

Åbo Akademi

Perustietoa kauppatieteiden opiskelusta löytyy myös osoitteesta:

www.kauppatieteet.fi